Lidmaatschap tarieven

XOXO GUPPY CLUB

per maand

Hiphop ‣ regulier

€35,00
per maand

Hiphop ‣ Advanced

€39,00
per maand

Next ‣ talentklas

€35,00
per maand

KIYOMI ‣ wedstrijdteam

€46,50
per maand

 

Let op: wanneer er een tweede of derde cursus per week wordt afgenomen gelden andere bedragen.

Zie hier het volledige kostenoverzicht.

Inschrijven

Heb je een proefles gevolgd of wil je je gewoon direct inschrijven voor een les? Dan kan dat natuurlijk! Voor een definitieve inschrijving moet het volledige en ondertekende papieren inschrijfformulier ingeleverd worden. Welke verkrijgbaar en direct invulbaar zijn bij de dansschool. Het inschrijfformulier is hier ook te downloaden. Het formulier moet worden ingeleverd in de les of rechtstreeks worden verzonden naar de ledenadministratie: info@xoxo.dance.

 

Inschrijving lidmaatschap

 • ● Alle nieuwe cursisten betalen €15,- inschrijfkosten.
 • ● De algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle lidmaatschappen.
 • ● Inschrijving geldt tot en met het einde van het dansseizoen.

 

Wijze van betaling

 • ● Betalen contributie uitsluitend per automatische incasso. (optie: 10 termijnen of het volledige bedrag in één keer)
 • ● Indien u het volledige dansseizoen in één keer betaald (lees: op 1 juli 2021) ontvangt u een korting.
 • ● Bij termijnbetaling wordt er elke termijn €1,- incassokosten berekend.
 • ● Mocht een danser later instromen dan wordt het lesgeld naar ratio berekend.
 • ● Wanneer er een tweede of derde cursus per week wordt afgenomen gelden andere bedragen, zie het volledige kostenoverzicht.
 • ● Het Kindloket Zwolle, zie onderstaande uitwerking. 

 

Strippenkaart (ADVANCED)

 • ● De strippenkaart: vijf strippen voor € 75,- of tien strippen voor € 135,-,  een seizoen geldig, op naam, dus gepersonaliseerd uitgegeven. Bestellen van een strippenkaart: info@xoxo.dance o.v.v. naam, leeftijd, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats.
 • ● Betalen strippenkaart uitsluitend per factuur. (in één keer betalen) 
 • ● De strippenkaart is één dansseizoen geldig vanaf de datum van de eerste genoten les. Na verstrijken van de geldigheid van de strippenkaart, kunnen de lessen niet meer worden genoten. Restitutie bij een strippenkaart is niet mogelijk. Lessen die over zijn op de strippenkaart na verstrijken van de geldigheid worden niet gerestitueerd.
 • ● Lessen dienen één week van te voren worden gereserveerd, dit op basis van beschikbaarheid. Een les kan gereserveerd worden door een mail te sturen naar: info@xoxo.dance o.v.v. reservering strippenkaart + de te volgen les. Zijn er geen lesplekken beschikbaar in de week, dan wordt de houdbaarheid van de strippenkaart met één week verlengd.
 • ● Indien u deelname aan een les wilt annuleren, dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Een reservering voor een les dient minimaal 48 uur van te voren per mail te worden afgezegd. Bij geen of een te late afzegging zijn wij genoodzaakt een (1) strip in rekening te brengen. 
 • ● De strippenkaart is geen vervanging van een eerdere inschrijving en dient beschouwd te worden als een apart product dat losstaat van enige abonnementsvorm.

 

Kindloket Zwolle

Het Kindloket Zwolle betaalt de contributie en/of de sportattributen voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben rond het sociaal minimum. Meer informatie? klik hier!

Hoe kan ik aangeven gebruik te willen maken van het Kindloket Zwolle of een ander (sport)fonds?

Je dient een aanvraag in te dienen op de website van Het Kindloket/(sport)fonds. Op het inschrijfformulier kan je vervolgens aangeven dat je een aanvraag hebt gedaan bij een (sport)fonds voor het (gedeeltelijk) betalen van de contributie. De aanvraag dient volledig goedgekeurd te worden voor aanvang van de éérste dansles. Let op: indien er (nog) geen goedkeuring is ontvangen door ons, moet men de contributie zelf betalen tot aan het moment van goedkeuring.