Lidmaatschap tarieven

Hiphop ‣ regulier

€35,00
per maand

Hiphop ‣ Advanced

€39,00
per maand

Next Generation Class

€35,00
per maand

Kiyomi Mini

€46,50
per maand

Kiyomi Junior

€46,50
per maand

Kiyomi Elite

€46,50
per maand

Kiyomi Vintage

€35,00
per maand

 

Let op: wanneer er een tweede of derde cursus per week wordt afgenomen gelden andere bedragen.

Zie hier het volledige kostenoverzicht.

Inschrijven

Heb je een proefles gevolgd of wil je je gewoon direct inschrijven voor een les? Dan kan dat natuurlijk! Voor een definitieve inschrijving moet het volledige en ondertekende papieren inschrijfformulier ingeleverd worden. Welke verkrijgbaar en direct invulbaar zijn bij de dansschool. Het inschrijfformulier is hier ook te downloaden. Het formulier moet worden ingeleverd in de les of rechtstreeks worden verzonden naar de ledenadministratie: info@xoxo.dance.

 

Inschrijving lidmaatschap

  • ● Alle nieuwe cursisten betalen €15,- inschrijfkosten.
  • ● De algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle lidmaatschappen.
  • ● Inschrijving geldt tot en met het einde van het dansseizoen.

 

Wijze van betaling

  • ● Betalen contributie uitsluitend per automatische incasso. (optie: 10 termijnen of het volledige bedrag in één keer)
  • ● Indien u het volledige dansseizoen in één keer betaald (lees: op 1 sept 2020) ontvangt u een korting.
  • ● Bij termijnbetaling wordt er elke termijn €1,- incassokosten berekend.
  • ● Mocht een danser later instromen dan wordt het lesgeld naar ratio berekend.
  • ● Wanneer er een tweede of derde cursus per week wordt afgenomen gelden andere bedragen, zie het volledige kostenoverzicht.

 

Stichting Meedoen Zwolle

Stichting Meedoen Zwolle is een onafhankelijke stichting dat in de gemeente Zwolle steun verleent aan kinderen van die huishoudens met een minimum inkomen of wanneer er sprake is van een lopende Schuldregeling of Schuldsanering. Via financiële hulp willen zij bevorderen dat ook deze kinderen kunnen deelnemen aan het sociale leven buiten school. Door bijvoorbeeld bij te springen in de kosten voor de danslessen. Ouders/verzorgers die moeten rondkomen van een minimum-inkomen kunnen een aanvraag indienen. Meer informatie? klik hier!